EkinAta’nın Bilgi Güvenliği Politikası, şirketin bilgi varlıklarını korumayı, bilgi güvenliği risklerini yönetmeyi ve bu konuda sürekli iyileştirmeler yapmayı amaçlar. Bu politika, şirket içinde ve dışında işlenen tüm bilgi varlıklarını kapsar. İşte politikanın kapsamıyla ilgili ayrıntılar:

 1. Bilgi Varlıkları: EkinAta’nın iş süreçleri kapsamında kullanılan ve değerli bilgi olarak kabul edilen her türlü veri ve bilgi, politikanın kapsamındadır. Bunlar, müşteri bilgileri, iş ortaklarıyla yapılan sözleşmeler, finansal bilgiler, personel verileri gibi çeşitli türde bilgileri içerir.
 2. İş Süreçleri: Şirket içinde yürütülen tüm iş süreçleri, bilgi güvenliği politikası altında değerlendirilir. Bu süreçler, bilgi varlıklarının oluşturulması, işlenmesi, saklanması, iletilmesi ve imha edilmesi aşamalarını kapsar.
 3. Çalışanlar ve İş Ortakları: Politika, EkinAta’nın tüm çalışanlarını ve iş ortaklarını kapsar. Çalışanlar, bilgi güvenliği politikalarına uymakla yükümlüdürler ve iş ortaklarıyla yapılan sözleşmelerde de bu politikanın gerekliliklerine yer verilir.
 4. Fiziksel ve Mantıksal Güvenlik: Politika, hem fiziksel hem de mantıksal güvenlik önlemlerini içerir. Fiziksel güvenlik, binaların erişim kontrolü, güvenlik kameraları gibi tedbirleri içerirken; mantıksal güvenlik, veri şifreleme, yetkilendirme ve kimlik doğrulama gibi bilgi teknolojileri üzerindeki güvenlik önlemlerini kapsar.
 5. Uygulama ve Denetim: Politika, güvenlik politikalarının, prosedürlerinin ve standartlarının uygulanması ve düzenli olarak gözden geçirilmesini içerir. Ayrıca, güvenlik açıklarının belirlenmesi ve kapatılması için düzenli denetimler yapılır.
 6. Yasal ve Düzenleyici Gereklilikler: EkinAta, bilgi güvenliği politikalarını ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uygun olarak oluşturur ve uygular. Bu kapsamda, veri koruma kanunları, gizlilik yönetmelikleri ve sektörel standartlar dikkate alınır.

  EkinAta Bilgi Güvenliği Politikası İhlalleri:

  EkinAta Bilgi Güvenliği Politikası’nı ihlal eden herhangi bir çalışan, disiplinel işlemlere tabi tutulacaktır. İhlalin ciddiyetine bağlı olarak, disiplin işlemleri sözlü uyarıdan işten çıkarmaya kadar uzanabilir.

  EkinAta Bilgi Güvenliği Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bilgi güvenliği sorumlusuna başvurun.

Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir