1. Gizlilik Koruması: Şirket içinde üretilen veya işlenen her türlü bilginin yetkisiz erişimden korunmasını sağlamak. Bu, bilginin sadece yetkili kişilerin erişebileceği şekilde yönetilmesi ve paylaşılması anlamına gelir.
  2. Bütünlük Sağlama: Bilgi ve verilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve güvenilirliğini korumak için alınan önlemler. Bu, bilgilerin değiştirilmesini önleyen kontrollerin uygulanması ve bilginin kullanıldığı her aşamada doğruluğunun sağlanması gerektiği anlamına gelir.
  3. Erişilebilirlik Temini: Bilgi ve verilere yetkili kullanıcıların ihtiyaç duydukları zaman erişebilmesini sağlamak. Bu, bilgiye gerektiğinde hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşılabilmesini sağlamak için gerekli teknik ve operasyonel önlemlerin alınması anlamına gelir.
  4. Risk Yönetimi: Bilgi güvenliği risklerini değerlendirmek, belirlemek ve bunlara karşı koruma sağlamak. Şirket, potansiyel tehditleri önceden belirleyerek ve riskleri minimize etmek için proaktif yaklaşımlar benimseyerek bilgi varlıklarını korur.
  5. Yasal ve Düzenleyici Uyum: Bilgi güvenliği politikası, ulusal ve uluslararası yasal gereksinimlere tam uyum sağlar. Bu, şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına ve sektörel düzenlemelerine uygunluk göstermesini sağlar.
  6. Sürekli İyileştirme: Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek. Şirket, yeni tehditler ve teknolojik gelişmeler karşısında güvenlik önlemlerini güncellemek ve geliştirmek için sürekli olarak çalışır.
  7. Personel Eğitimi ve Farkındalık: Tüm çalışanların bilgi güvenliği politikalarını anlamalarını ve bu politikalara uygun şekilde hareket etmelerini sağlamak için düzenli eğitim ve farkındalık programları düzenlenir. Bu, bilgi güvenliği kültürünü şirketin tüm seviyelerine yaymak için önemlidir.

Bilgi güvenliği politikası, şirketin itibarını korumak, operasyonel sürekliliği sağlamak ve müşteri güvenini artırmak için kritik bir öneme sahiptir. Bu politika, şirketin bilgi varlıklarını koruma ve yönetme yaklaşımını belirler ve bu doğrultuda alınan tüm tedbirlerin temelini oluşturur.

Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir