BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Şirketimiz ve iş ortaklarımız ile birlikte yönettiğimiz tüm süreçlerde;

Ürün gizliliği, piyasa ve rekabeti etkileyebilecek bilgi , güvenlik sorunları, alınan önlemler ve öneriler doğrultusunda tüm çalışanlarda farkındalığın oluşturulmasına yönelik, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

Bilgi varlıklarına yönelik oluşabilecek risklerin sistematik olarak yönetilmesi,

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara ve sözleşmelere uyulması,

Kurumumuzun güvenlik politikasının; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik olarak tanımlanarak üç ana güvenlik kuralına uygun olması, kabul edilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi

TAAHHÜDÜMÜZDÜR