Kariyer

a large container ship with a map of the world

EkinAta Grubu şirketlerinde insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan Grup’ta insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, EkinAta Grubu‘nun insan kaynağının yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektir.

Nitelikli iş gücünü Topluluğa Kazandırma

İnsan Kaynakları Yönetimi;

  • Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,
  • Topluluğu geleceğe taşıyacak, EkinAta Grubu kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı,
  • Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla Topluluğun geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

  • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak,
  • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
  • Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek.

İnsan Kaynaklarının ana sorumluluğudur.

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme

  • Topluluğun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
  • Potansiyeli yüksek çalışanların performansının takibi ve Topluluğun güncel ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi,
  • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Topluluk içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması.
İnsan Kaynaklarının önceliğidir.

EkinAta Grubu ile Tanışın

Profesyonel Hizmet,