Kalite ve Güvenlik Taahhüdü: EkinAta olarak, ürünlerimizin her aşamasında gıda güvenliği ve kalite kontrolünü sağlamak için titizlikle çalışıyoruz. Hammadde tedarikinden nihai ürüne kadar tüm süreçler, en yüksek kalite ve güvenlik standartlarına uygun olarak yürütülmektedir.

Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlarımızın gıda güvenliği konusunda bilinçlenmeleri ve sürekli eğitim almaları için kapsamlı eğitim programları düzenliyoruz. Tüm personelimiz, gıda güvenliği politikalarımız ve prosedürlerimiz hakkında bilgi sahibi olup, bu standartlara uygun şekilde çalışmaktadır.

İzlenebilirlik ve Şeffaflık: Ürünlerimizin izlenebilirliğini sağlamak için etkili bir kayıt sistemi kullanıyoruz. Bu sistem, tedarik zincirinin her aşamasında şeffaflık sağlar. Müşterilerimiz ve paydaşlarımızla açık iletişim kurarak, gıda güvenliği konusundaki tüm bilgileri paylaşmaya özen gösteriyoruz.

Risk Yönetimi ve Önleyici Yaklaşım: Potansiyel riskleri önceden belirlemek ve bu riskleri minimize etmek için proaktif bir yaklaşım benimsiyoruz. HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) prensiplerini uygulayarak, olası tehlikeleri kontrol altına alıyoruz.

Sürekli İyileştirme: Gıda güvenliği yönetim sistemlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyor ve güncelliyoruz. Sürekli iyileştirme süreçleri ile müşterilerimize daha güvenli ve kaliteli ürünler sunmayı hedefliyoruz.

Yasal ve Düzenleyici Uyum: Tüm üretim süreçlerimiz, ulusal ve uluslararası gıda güvenliği yasalarına ve düzenlemelerine tam uyum göstermektedir. Denetimler ve sertifikasyonlar aracılığıyla, gıda güvenliği standartlarımızın sürekliliğini ve etkinliğini sağlıyoruz.

Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir