İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarımız

EkinAta olarak, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için en büyük önceliktir. İş sağlığı ve güvenliği standartlarımızı, en yüksek uluslararası normlara ve yasal düzenlemelere uygun olarak belirlemekte ve sürekli iyileştirmekteyiz.

Çalışanlarımızın Güvenliği İlk Sırada: İş sağlığı ve güvenliği politikamız, çalışanlarımızın iş yerinde karşılaşabileceği riskleri en aza indirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, potansiyel tehlikeleri önceden tespit etmek ve risk değerlendirmeleri yapmak için düzenli denetimler gerçekleştiririz. Alınan önlemlerle, çalışanlarımızın güvenli bir çalışma ortamında bulunmalarını sağlarız.

Eğitim ve Farkındalık: EkinAta olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilinçlendirme çalışmalarına büyük önem veririz. Tüm çalışanlarımıza düzenli olarak iş güvenliği eğitimleri vererek, potansiyel tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu tehlikelere karşı nasıl önlem alacaklarını öğrenmelerini sağlarız. Ayrıca, acil durum eylem planları ve ilk yardım eğitimleri ile çalışanlarımızı her türlü olasılığa karşı hazırlıklı hale getiririz.

Proaktif Yaklaşım: İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım benimseriz. Olası riskleri önceden belirleyip, gerekli tedbirleri alarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye çalışırız. Bu amaçla, sürekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirir, yeni teknolojiler ve yöntemler kullanarak çalışma koşullarımızı sürekli olarak geliştiririz.

Düzenli Denetimler ve İyileştirmeler: İş sağlığı ve güvenliği standartlarımızın sürekliliğini sağlamak için düzenli denetimler yaparız. İç ve dış denetimlerle mevcut durumu değerlendirir, eksiklikleri belirler ve gerekli iyileştirmeleri hayata geçiririz. Çalışanlarımızın geri bildirimlerini dikkate alarak, sürekli olarak iş sağlığı ve güvenliği politikamızı güncelleriz.

Sağlık Hizmetleri ve Destek: Çalışanlarımızın sağlığını korumak için kapsamlı sağlık hizmetleri sunarız. Periyodik sağlık kontrolleri, ergonomik çalışma ortamları ve psikolojik destek hizmetleri ile çalışanlarımızın fiziksel ve mental sağlığını destekleriz. Ayrıca, iş yerinde sağlıklı yaşamı teşvik eden programlar ve etkinlikler düzenleriz.

EkinAta olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki taahhüdümüz, çalışanlarımızın refahını artırmak ve iş yerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzerine kuruludur. Bu sayede, çalışanlarımızın motivasyonunu ve verimliliğini artırarak, şirketimizin başarısını sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir