EkinAta olarak çevre politikamız, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve çevresel etkilerimizi minimize etmeyi amaçlar. Çevreye duyarlı bir iş yapma anlayışını benimseyerek, çevre politikamız şu temel prensiplere dayanmaktadır:

  1. Doğal Kaynakların Korunması: EkinAta olarak, iş süreçlerimizde doğal kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanımını teşvik ederiz. Su, enerji ve diğer doğal kaynakları verimli kullanarak israfı önler ve kaynakları koruruz.
  2. Atık Yönetimi: Atık yönetimi konusunda etkin politikalar ve prosedürler geliştirerek, atıklarımızı minimize eder ve geri dönüşümü teşvik ederiz. Atıkların zararlı etkilerini en aza indirmek için sürekli iyileştirme yaklaşımı benimseriz.
  3. Çevresel Etkilerin Azaltılması: Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini sürekli olarak değerlendirir ve azaltıcı önlemler alırız. Özellikle karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik projeler geliştirir ve uygularız.
  4. Yasal Uyum: Tüm çevre mevzuatına tam uyum sağlar ve yasal gereklilikleri yerine getiririz. Çevresel düzenlemelere ve standartlara uygun olarak faaliyet gösteririz.
  5. Çalışan Farkındalığı ve Eğitim: Çalışanlarımızı çevre konularında bilinçlendirir ve eğitiriz. Çevre bilincinin artırılması için düzenli eğitim programları düzenleriz ve çalışanların katılımını teşvik ederiz.
  6. Sürekli İyileştirme: Çevre performansımızı düzenli olarak izler, değerlendirir ve sürekli iyileştirme hedefleri belirleriz. Çevresel etkilerimizi azaltmak ve çevre dostu uygulamaları benimsemek için sürekli çaba sarf ederiz.

Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir